Kategorie:

Przede wszystkim słuchać

Każdy człowiek ma pewne przekonania i system wartości, które uważa za zasadnicze i obowiązujące. Przez ich pryzmat postrzega świat. Takie elementy są w życiu bardzo potrzebne, ponieważ pomagają się jednostce odnaleźć w otaczającej ją rzeczywistości. Ponadto osoby mające wyraziste poglądy i wiedzące czego chcą wzbudzają większe zainteresowanie innych ludzi. Cieszą się również szacunkiem.

Często także wśród tych, którzy się z nimi zupełnie nie zgadzają. Jawią się one bowiem jako stabilne jednostki, które nie zmieniają stanowiska w zależności od tego, co dzieje. Istnieje jednak poważna różnica pomiędzy posiadaniem poglądów i ich obroną, a byciem głuchym na otoczenie. Zwłaszcza we współczesnym świecie panuje moda na mówienie, mówienie i jeszcze raz mówienie. Słuchanie natomiast odchodzi na dalszy plan. Zdarza się, że ta umiejętność zupełnie zostaje wyparta. Nawet jeżeli ktoś słucha, to i tak nie słyszy. Wychodzi zatem na to samo. Podstawą budowania jakichkolwiek relacji międzyludzkich jest komunikacja, oparta na wymianie informacji. Aby była ona skuteczna, wymaga nie tylko wysyłania przekazów, ale również odbierania ich. A zatem słuchanie, słuchanie i jeszcze raz słuchanie. Co więcej, zdaniem psychologów to właśnie ono powinno wychodzić na pierwszy plan. Inteligentni ludzie potrafią słuchać, ponieważ mimo posiadanej wiedzy zdają sobie sprawę, ile jeszcze mogą się nauczyć i dowiedzieć. Słuchając innych, dają sobie ku temu najlepszą okazję. Zdarza się bowiem, że pracownik może mieć lepszy pomysł na rozwiązanie problemu niż szef. Dobry, a przede wszystkim skuteczny, przywódca potrafi słuchać innych i korzystać z ich wiedzy. Nie trzeba też opierać się na służbowej hierarchii, aby dostrzec wartościowość słuchania. Wymiana informacji pomiędzy członkami rodziny czy w ramach kręgu znajomych też odgrywa ważną rolę w poszerzaniu horyzontów jednostek. Często daje im szansę zyskania większego dystansu, niezbędnego do podjęcia najlepszej decyzji. Słuchanie innych jest ważne w budowaniu szczęśliwego, niosącego satysfakcję życia. Pomaga odnaleźć się w rzeczywistości, ale także wypracować własny osobistym komfort. Dzięki umiejętności świadomego, uważnego słuchania zbiera się informacje pomagające poprawiać jakość życia, a zarazem unikać wielu problemów i pomyłek. Ludzie potrafiący tak otworzyć się na innych odnoszą sukces zawodowy i osobisty. Nie chodzi bynajmniej o wykorzystywanie współpracowników czy bliskich osób, a raczej o stworzenie sieci interakcji, w której każdy ma prawo mówić i wie, że zostanie wysłuchany. Szczęście jednostek kształtuje natomiast sprawnie działającą grupę społeczną. W życiu zawodowym wspólnie realizuje się projekty i dąży do rozwoju. Natomiast w relacjach domowych i przyjacielskich dzięki słuchaniu buduje się zaufanie i rozwiązuje problemy, które mogłyby zakłócić życie grupy, a długo nierozwiązywane nawet doprowadzić do jej rozbicia. Dotyczy to chociażby gromadzenia różnego rodzaju emocji. Zwłaszcza te negatywne muszą znaleźć ujście w rozmowie, czasami nawet w kłótni. Obie strony powinny być otwarte na to, co mówi druga osoba. W przeciwnym razie praca nad rozwiązaniem problemu się nie rozpocznie. Z biegiem czasu zranione uczucia będą coraz poważniejszym problemem. Słuchanie jest istotne nie tylko w przypadku już znanych sobie osób. Jego szczególne znaczenie pozostaje widoczne również w momencie pierwszego kontaktu. Ludzie dużo mówiący o sobie postrzegani są jako egocentrycy, oderwani od rzeczywistości i świata, za to skupieni wyłącznie na własnych sprawach, uczuciach, problemach. Jeżeli do tego nie dociera do nich nawet ten ograniczony przekaz, jaki druga strona wysyła w chwilach przerwy ich monologu, wówczas pierwsze wrażenie jest nie tylko fatalne. Pozostaje również na ogół ostatnim. Relacja nie ma szansy zaistnieć, ponieważ pomijana w pierwszej rozmowie osoba będzie uciekać co sił w nogach jak tylko nadarzy się okazja. To ważna wskazówka dla szukających miłości. Pierwsza randka często bywa postrzegana jako moment zaprezentowania siebie. Niestety niektórzy biorą to hasło zbyt dosłownie i przygotowują prezentację na temat swoich zalet. Nie brakuje też tych idących dalej i dołączających zestawienie własnych wad. Tymczasem w czasie pierwszego spotkania dobrze się słuchać i wykazywać zainteresowanie drugą osobą. Oczywiście nie należy robić z tego wywiadu. Trzeba też mówić o sobie. Czasami nawet w żartobliwy sposób przedstawić jakąś swoją niewielką słabość. Pierwsza randka to nie czas na rachunek sumienia. Podstawowe znaczenie ma jednak rzeczywista umiejętność słuchania. Nie tylko na początku związku, ale również przez całe wspólne życie. Dotyczy to tak relacji o charakterze osobistym i prywatnym, jak również tych służbowych.