Kategorie:

Co trzeba wiedzieć o alimentach na dziecko?

Obowiązek alimentacyjny może być zasądzony przez wyrok alimentacyjny bądź postępowanie sądowe o zabezpieczenie alimentów. Do kiedy przysługują alimenty na dziecko, ile wynoszą i jak napisać odpowiedni pozew?

Czym są alimenty na dziecko?

Sprawę alimentów na dziecko reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a także ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku. Zgodnie z prawem dziecko posiadające dochody z własnej pracy powinno przyczyniać się do kosztów utrzymania rodziny w przypadku mieszkania z rodzicami. Rodzice zmuszeni są płacić świadczenia alimentacyjne, jeśli dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie i jego dochody z pracy nie wystarczą na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i wychowaniem. Wyróżnić można dobrowolne alimenty na dziecko, alimenty na dziecko nienarodzone, na dziecko małoletnie, pełnoletnie oraz na matkę dziecka bez ślubu. Obowiązkiem alimentacyjnym są obciążeni oboje rodzice widniejący w akcie urodzenia jako matka i ojciec. Czasami zdarza się sytuacja, w której ojcostwo jest ustalone nieprawidłowo i mężczyzna płaci alimenty na cudze dziecko. W zakres obowiązku alimentacyjnego wchodzą wydatki związane m.in. z wyżywieniem, zakupem ubrań, edukacją, leczeniem i zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Jak długo płaci się alimenty na dziecko?

Nie istnieje wyznaczona granica wiekowa, do której należy płacić alimenty na dziecko. Jest to konieczne do momentu, gdy nie może się ono samodzielnie utrzymać, również po ukończeniu 18 roku życia.

Jak wygląda wniosek o alimenty?

Postępowanie o alimenty może zostać rozpoczęte po wniesieniu pozwu do sądu. Może to być wniosek lub pozew, ważne, by treść wskazywała na żądanie alimentów. Różny może być także tytuł dokumentu – nie ma to większego znaczenia dla sprawy. Nie istnieje również jeden gotowy wzór takiego wniosku. W każdym przypadku koszty utrzymania dziecka, a także możliwości finansowe rodziców będą inne, dlatego w celu stworzenia stosownego dokumentu najlepiej jest skontaktować się z adwokatem do spraw rodzinnych.

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Wysokość alimentów jest zależna od usprawiedliwionych kosztów utrzymania i wychowania dziecka oraz możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica. By obliczyć kwotę alimentów, należy zsumować najpierw usprawiedliwione koszty utrzymania i wychowania. Wysokość alimentów nie jest stała – mogą one zostać podwyższone lub obniżone w zależności od okoliczności. Wniosek o podwyższenie bądź obniżenie musi zostać bardzo dobrze uzasadniony i udokumentowany. Zmniejszenie alimentów może nastąpić w sytuacji, w której obniżyły się znacznie możliwości majątkowych i zarobkowe osoby zobowiązanej do ich płacenia (np. stała się ona niezdolna do pracy) lub gdy obniżyły się koszty utrzymania dziecka (np. ukończyło szkołę prywatną i rozpoczęło edukację w publicznej). W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności na wysokość alimentów mają wpływ różne przysługujące mu świadczenia, takie jak renta.

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty należą się dorosłemu dziecku do momentu ukończenia nauki w systemie dziennym. Jeśli jest ono pełnoletnie, lecz się nie uczy, alimenty mu nie przysługują. W sytuacji, w której z własnej winy zaniedbuje studia i nie podejmuje pracy zarobkowej, ustaje obowiązek rodziców do dostarczania mu środków utrzymania. Wsparcie należy się dorosłemu dziecku, które realnie poświęca czas na naukę i nie ma czasu na podjęcie pracy zarobkowej umożliwiającej samodzielne utrzymanie.

Dodaj komentarz